CÔNG TY CP BA HUÂN-NHÀ MÁY ẤP TRỨNG BÌNH DƯƠNG

Trang-trai-nuoi-ga-ba-huan-binh-duong-2 (1)
Trang-trai-nuoi-ga-ba-huan-binh-duong-2 (1)

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống lạnh, panel kho lạnh cho nhà máy ấp trứng

Tiêu chuẩn chứng nhận:

– Giấy chứng nhận VIETGAP Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho Gà. Số 17.1820-HQ5, ngày 23/9/2017 ngày hết hạn 22/9/2019.

– Quyết định Về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy và cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại.

– Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Số 238/QĐ-VC ngày 06/01/2020 có hiệu lực đến 05/01/2023.

Diện tích: 180.000 m2
Quy mô: 3 trại gà giống, 17 trại gà đẻ và 1 nhà máy ấp trứng