CÔNG TY CP THỰC PHẨM CJ CẦU TRE

Hạng mục:

  • Cung cấp lăp đặt hệ thống ĐHKK xưởng chế biến chả giò, xưởng chế biến tôm, xưởng chế biến xúc xích
  • Cung cấp hệ thống ĐHKK khối văn phòng trụ sở Lương Thế Vinh, Tân Phú
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống ĐHKK làm lạnh kết hợp hệ thống tách ẩm lá trà