LIên hệ đặt hàng

0968425418

Chiller LG

Liên hệ có giá tốt nhất

Tính năng sản phẩm

Chiller LG gồm có các loại:

  • Water Cooled Screw Chiller. Công suất từ 50 – 422 Ton lạnh
  • Centrifugal Chiller. Công suất từ 200 – 5000 Ton lạnh
  • Air Cooled Inverter Scroll Chiller. Công suất từ 18 – 63 Ton lạnh
  • Air Cooled Screw Chiller. Công suất từ 78 – 512 Ton lạnh
  • Oil-Free Magnetic Bearing Centrifugal Chiller. Công suất từ 200 – 2200 Ton lạnh

Xuất xứ: Korea/ China

 

Air_Cooled_Screw_Chiller.pdf Air_Cooled_Scroll_Chiller.pdf Centrifugal_Chiller_2Stage.pdf Water-cooled-screw-chiller.pdf Oil_Less_Magnetic_VSD_Centrifugal_Chiller.pdf

LIên hệ đặt hàng

0968425418

Thông tin kỹ thuật

Air Cooled Inverter Scroll Chiller

Air Cooled Screw Chiller

Water Cooled Screw Chiller

Oil-Free Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

Centrifugal Chiller